Informacje techniczne


Instrukcja przeglądania publikacji w formacie DjVu
Poniżej został opisany sposób przeglądania publikacji w formacie DjVu dla środowiska Windows. Instrukcja dotyczy publikacji zamieszczanych w formacie DjVu. Do wyświetlania plików DjVu wykorzystywana jest przeglądarka plików DJVU, możliwa do pobrania pod adresem: http://www.djvu.com.pl/download/DjVuBrowserPlugin.msi
Zalecamy zainstalowanie przeglądarki DjVu w systemie Windows, następnie pobranie publikacji na dysk swojego komputera. Pobrany plik należy uruchomić, aby wyświetlić zawartość publikacji.Rozwiązanie problemu z wyświetlaniem publikacji przy pomocy appletu Javy
W nowszych wersjach środowiska Java został podniesiony domyślny poziom zabezpieczeń, co powoduje automatyczną blokadę niecertyfikowanych aplikacji.


Korzystanie z appletu nadal jest możliwe. Wymaga jednak zmiany ustawień zabezpieczeń środowiska Java.

Aby zmienić ustawienia środowiska Java należy uruchomić panel sterowania:Następnie należy odnaleźć skrót do panelu ustawień Javy. Znajduje się on w kategorii Programy. Alternatywnie można wpisać frazę 'java' w oknie wyszukiwania w panelu sterowania, co spowoduje wyświetlenie tylko ikony panelu ustawień Javy.


Po uruchomieniu panelu kontrolnego Javy należy odnaleźć kartę Security.

Domyślnie ustawiony jest wysoki poziom zabezpieczeń, co powoduje, że aplikacje niecertyfikowane są automatycznie blokowane.

Aby umożliwić uruchamianie takich aplikacji trzeba obniżyć poziom zabezpieczeń.

Ustawienie poziomu zabezpieczeń na średni nie powoduje automatycznego przyzwolenia na uruchamianie dowolnych aplikacji. Przed każdym wywołaniem takiej aplikacji pojawi się okno z ostrzeżeniem i pytaniem o kontynuację lub zaniechanie. Po zmianie poziomu zabezpieczeń może być konieczne zamknięcie i ponowne uruchomienie przeglądarki internetowej. Przy próbie otwarcia dokumentu przy pomocy appletu pojawi się następujące okno:


Po kliknięciu przycisku Run applet zostanie uruchomiony i wyświetli żądany dokument.Konieczność każdorazowego potwierdzania uruchomienia appletu może powodować uciążliwości, w związku z tym zachęcamy do zapoznania się z możliwościami wtyczki DjVu, która nie jest obarczona tym problemem, ma więcej opcji
i działa szybciej.

Aby zmienić sposób wyświetlania należy kliknąć odnośnik w prawej dolnej części ekranu, który prowadzi do strony wyboru opcji wyświetlania dokumentów:

W przypadku braku wtyczki należy pobrać i uruchomić instalator. Odnośniki do instalatorów znajdują się pod oknem wyboru sposobu wyświetlania, a także poniżej:
Dla systemów Windows: DjVu Browser Plugin
Dla systemów Linux: DjVuLibre i DjView

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji